SERVEIS

PROJECTES I DISENY

 • Disseny de jardins (moderns, sostenibles, japonesos, minimalistes, contemporanis…)
 • Projecte del teu jardí amb 3D
 • Estudi del terreny i clima de la zona
 • Plànols amb CAD

CONSTRUCCIÓ

 • Moviments de terres
 • Sistemes de drenatge
 • Sistemes de reg automatitzats ( aspersió, gota gota, micro aspersió …)
 • Sembra de gespa
 • Col·locació de tepes
 • Estructures amb fusta (jardineres, murs, pèrgoles, tarimes tecnològiques, ballats…)
 • Col·locació gespa artificial
 • Murs de pedra, paviments, enllosats, llambordes…
 • Plantació
 • Llums exteriors
 • Sistemes de recollida d’aigua

MANTENIMENT

 • Sega de gespa de petits, grans jardins i zones esportives
 • Desbrossats de solars, terrenys, granges…
 • Escarificats, ressembra, punxats i recebats de gespa amb maquinària
 • Poda d’arbrat i planta arbustiva
 • Tales controlades
 • Podes d’altura
 • Aplicacions fitosanitàries (amb fumigadora i endoterapia)
 • Control de graves i parterres